Nazım Hikmet Hayatı Ve Edebi Kişiliği


HAYATI(1902-1963)


15 Ocak 1902’de Selanik’te doğmuş, Heybeliada Bahriye Mektebi’nden mezun olmuş, Hamidiye Kruvazörü’ne güverte subayı olarak atanmıştır. Daha önce yakalandığı zatülcenp hastalığı tekrar edince sağlık kurulu raporuyla ordudan çıkarılmıştır. Askerlikten çıkarıldıktan sonra Milli Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçmiştir. Ancak Bolu’da öğretmen olarak kaldığı yıllarda güvenlik sorunu nedeniyle Moskova’ya gitmiştir. Moskova’da Doğu Üniversitesi’nde ekonomi ve toplumbilim okumuştur. İlk serbest şiirlerini de Moskova’da yazmıştır. Yurda tekrar döndüğünde çeşitli dergiler çıkarmış ve dergilerde şiirler yayınlamıştır. Bundan sonra da yaşamı tutuklamalar ve sürgünlerle geçmiştir. Akşam, Son Posta, Tan gazetelerinde Orhan Selim takma adıyla fıkra yazarlığı ve başyazarlık da yapan Nazım Hikmet, Türkiye’deki cezaevi yıllarından sonra hasta olması ve düzenli bir gelir edinmemesinden dolayı çok zor durumda kalmıştır. Öldürülmekten de korkan şair Romanya bandıralı bir gemiyle tekrar Rusya’ya gitmiştir. Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında Moskova’da ölmüştür.

EDEBİ KİŞİLİĞİ 
  • İlk şiirlerini Cumhuriyet öncesi yıllarda yayımlamıştır. Başlangıçta ölçülü uyaklı şiirler yazmış, sonra serbest ölçüye geçmiştir.
  • Gerek biçim gerekse tema bakımından şiirimize büyük bir genişlik getiren şair, şiir diline de kendisinden sonra gelenleri etkileyecek ölçüde yenilik getirmiştir.
  • Nazım Hikmet, dizeleri kullanmaya getirdiği özgünlükle de özgür koşuk biçiminin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.
  • Hitabete dayalı propaganda şiirleri yazmıştır. (Yirmi dört Saat Marks / Yirmi dört Saat Lenin)
  • Komünizmin propagandasını yapan şairin etkili bir üslubu vardır.
  • Fütürizm akımından etkilenmiştir. Makine hâkimiyetinin özlemini çeker, hatta makine olmak ister. Özellikle Rus şair Mayakovski’nin etkisinde kalmıştır.
  • Uzun şiirlerindeki senaryo havası diğer şiirlerinde de vardır.
  • Edebiyatımızda serbest ve toplumcu gerçekçi şiirin öncüsüdür.
ESERLERİ


      
 Şiirler


·           835 Satır
·           Jakond ile Si-Ya-U
·           Varan 3, 1+1= Bir
·           Sesini Kaybeden Şehir
·           Gece Gelen Telgraf, Portreler
·           Taranta Babu’ya Mektuplar
·           Simavne Kadısının Oğlu
·           Şeyh Bedrettin Destanı
·           Kurtuluş Savaşı Destanı
·           Dört Hapishaneden Rubailer
·           Benerci Kendini Niçin Öldürdü
·           Kuvâyi Milliye
·          Yatar Bursa Kalesinde
·          Memleketimden İnsan Manzaraları
·          Yeni Şiirler, Son Şiirleri
·          İlk Şiirler
·          La Fontaine’den Masallar
  
Oyunlar

·          Kafatası
·          Ferhad ile Şirin
·          Yusuf ile Menofis
·          Demokles’in Kılıcı
·          Kadınların İsyanı

Romanlar

·          Kan Konuşmaz
·          Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
·          Yeşil Elmalar

Öyküler-Masallar

·          Hikâyeler
·          Çeviri Hikâyeler
·          Masallar

Yazılarlar

·          Sanat
·          Edebiyat
·          Kültür
·          Dil
·          Yazılar
·          Konuşmalar

Mektuplar 

·          Piraye’ye Mektuplar
·          Cezaevinden Mehmet Fuat’a Mektuplar
·          Kemal Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar